Prisijunkite

Daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis, esančio Kintų gatvėje 11, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2020-10-06 nuo 17.00 val.


Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima čia: NUORODA. Norint stebėti tiesioginę transliaciją, užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus, būtina registracija.


Registruojantis privaloma nurodyti vardą/pavardę ar juridinio asmens pavadinimą bei el. pašto adresą.

Siekiant tinkamai vykdyti LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr.2016/679)  nuostatas, teikiame informaciją dėl pateikiamų asmens duomenų:

  • duomenų tvarkytojas – UAB „Erinar“, ;
  • duomenų subjektas – visuomenės atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys;
  • pateikiami asmens duomenys: vardas, pavardė, atstovaujama institucija, el. pašto adresas,
  • telefono numeris;
  • duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti tinkamą Projekto viešinimo procedūros ir kitų privalomų, susijusių procedūrų, kurias reglamentuoja LR teisės aktai, atlikimą.
  • duomenų gavėjai – Projekto Užsakovas UAB „XXT2, Vilniaus miesto savivaldybė, derinančios institucijos.
  • duomenų tvarkymo/saugojimo terminas – pagal LR įstatymus.

Pažymime, kad pateikdami nurodytus asmens duomenis, sutinkate, kad jie būtų naudojami aukščiau pateikta tvarka ir tikslais.